↑ Tilbake til Visum

Skriv ut Side

Registrering / Bo privat

Registreringsplikt ved privat opphold i Russland

Alle som reiser til Russland har plikt å registrere seg hos de russiske migrasjonsmyndighetene innen 7 arbeidsdager etter ankomst til Russland.
Ved opphold på et hotell blir alle automatisk registrert av hotellet.

Ved opphold under 7 arbeidsdager er det ikke behov for registering.

Ved private opphold gjelder følgende: Det finnes 2 muligheter å registrere seg.

  • en kan møte opp på migrasjonskontor FMS (Federal Migration Service) som tilhører til bostedsadressen
  • fylle ut registreringsskjema på et statlige postkontoret

Passkontorene i Russland har som regel åpen på lørdager og tilsvarende stengt på mandager.
Ved forflytting i Russland, må ny registrering gjøres på hvert oppholdssted.

Overskridelsen av registreringsplikten kan føre til bot ved utreise fra Russland og mulig avslag på visum ved senere anledninger

Pasvikturist tar forbehold om endringer av regler og lover i Russland som ikke vi har fått kjenskap til.

 

Permalenke til denne artikkelen: https://www.pasvikturist.no/norsk/russland/visum/registrering-bo-privat/