Skriv ut Side

Generelle vilkår

Generelle vilkår og betalingsbetingelser

Bestilling av produktet skal skje skriftlig. Kunden får en skriftlig bekreftelse med pris på e-post. Når vårt produkt er bekreftet, regnes den som bestilt og Pasvikturist AS plikter å gjennomføre turen/utfører servicen.

Når kunden bestiller et produkt og får bekeftelse er bestilling bindende.
Frister for avbestilling av de enkelte produkter finnes lengre ned på denne siden.
Alle avbestillinger må foreligge skriftlig på epost til firmapost@pasvikturist.no  (beskjed på telefon, sms osv blir ikke godkjent som avbestilling).
Betaling av alle våre tjenester/produkter skal være gjort før vi leverer, så fremst ikke annet er avtalt.

Hvis produktet kanselleres av Pasvikturist blir betalingskrav opphevet/beløpet innbetalt refundert i sin helhet.
Mange av våre produkter er vær/snø avhengig. Som en ansvarlig turoperatør forbeholder Pasvikturist AS seg retten til å endre rute og kjørelengde på utflukter av sikkerhetsmessige grunner. Slike endringer gir ikke rett til krav om refusjon. Nordlys er et naturfenomen som kan aldri bli garantert på utflukter.

Pasvikturist AS vil understreke at deltakelse på utflukter skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Pasvikturist anbefaler å tegne en reise-/ulykkesforsikring som også inneholder en avbestillingsforsikring.

Reisegaranti fond RGF

Pasviturist er medlem av

https://i2.wp.com/reisegarantifondet.no/images/logo/rgf_logo_jpg.jpg?w=920&ssl=1

Visumsøknad – Kanselleringsbetingelser

Når kunden har mottatt en pdf fra Pasvikturist med utfylt visumsøknad må beløpet for utfylling betales med en gang. Pengene blir ikke refundert.
Er visum søknaden mottatt av Pasvikturist uansett avbestillingstidspunkt må visumkostnaden dekkes av kunden.
Alle avbestillinger må foreligge skriftlig på epost til firmapost@pasvikturist.no  (beskjed på telefon, sms osv blir ikke godkjent som avbestilling)

Barents Skirenn 2020 – Kanselleringsbetingelser

Når kunden har mottatt en epost fra Pasvikturist med bekreftelse på påmelding så er dette bindende. Pengene blir ikke refundert.
Er visum søknaden mottatt av Pasvikturist uansett avbestillingstidspunkt må visumkostnaden dekkes av kunden.
Alle avbestillinger må foreligge skriftlig på epost til firmapost@pasvikturist.no  (beskjed på telefon, sms osv blir ikke godkjent som avbestilling)

Rutebuss Murmansk – Kanselleringsbetingelser

Fra tidspunkt når billetten er utstedt og opp til 72 timer før – ved avbestilling refunderer vi beløpet minus servicegebyr 100 NOK pr person.
Avbestlling under 72 timer – 100 % må betales («no show»).
Alle avbestillinger må foreligge skriftlig på epost til firmapost@pasvikturist.no  (beskjed på telefon, sms osv blir ikke godkjent som avbestilling)

Turer – Turpakker – Transfer

Turer uten overnatting, 1-9 personer:
Ved kansellering:
tidligere enn 2 uker før turen, ingen kanselleringsgebyr.
2 uker til 1 uke før turen: 500 NOK per person i servicegebyr.
1 uke til 48 timer før turen: 50% av totalbeløpet må betales
senere enn 48 timer før turen: 100% av totalbeløpet må betales (no show).
Alle endringer senere enn 48 timer før turavgang er en kansellering og 100% av totalbeløpet må betales (no show).

Turer i Norge med overnatting, 1-9 personer
Ved kansellering:
fra bestillingstidspunkt og til 4 uker før turen, 500 NOK per person avbestillingsgebyr
4 uker til 1 uke før turen: 50% av totalbeløpet må betales
senere enn 1 uke før turen: 100% av totalbeløpet må betales (no show).
Alle endringer senere enn 1 uke før turavgang er en kansellering og 100% av totalbeløpet må betales (no show).

Grupper fra 10 personer – alle turer (med eller uten overnatting)
Ved kansellering:
fra bestillingstidspunkt og opp til 4 uker før turen, 1500 NOK per booking avbestillingsgebyr
4 uker til 2 uker før turen: 50% av totalbeløpet må betales
senere enn 2 uker før turen: 100% av totalbeløpet må betales (no show).
Alle endringer senere enn 2 uker før turavgang er en kansellering og 100% av totalbeløpet må betales (no show).

Alle private turer og eksklusive turer med begrenset antall plasser (maks 16 personer)
Ved kansellering:
fra bestillingstidspunkt og opp til 4 uker før turen, avbestillingsgebyr er 20% av den totale salgsprisen
senere enn 4 uker før turen: 100% av totalbeløpet må betales
Alle endringer senere enn 4 uker før turavgang er en kansellering og 100% av totalbeløpet må betales (no show).

Alle transfers (Norge, Russland og Finland)
Ved kansellering:
fra bestillingstidspunkt og til 4 uker før turen, 500 NOK per booking avbestillingsgebyr
4 uker til 72 timer før turen: 50% av totalbeløpet må betales
senere enn 72 timer før turen: 100% av totalbeløpet må betales (no show).
Alle endringer senere enn 72 timer før turavgang er en kansellering og 100% av totalbeløpet må betales (no show).
Visumgebyret/gebyr for invitasjons skriv blir ikke refundert uansett avbestillingstidspunkt.

Endringer etter booket og bekreftet service:
Alle endringer må sendes skriftlig per epost innen våre åpningstider Man-Fre.
firmapost@pasvikturist.no
Om endringer det forårsaker ekstra kostnader så må disse dekkes av kunden.

Alle avbestillinger må foreligge skriftlig på epost til firmapost@pasvikturist.no  (beskjed på telefon, sms osv blir ikke godkjent som avbestilling)

Priser

Vi tar forbehold om prisendringer grunnet endring i valutakurser eller prisendring fra våre leverandører.
Vi tar forbehold om mulige feil av prisene på disse nettsidene.

Forsikring

Pasvikturist AS har den generelle tredjepartsansvarsforsikringen fra IF Forsikrings selskap.
Alle busser eller andre motoriserte kjøretøyer som brukes i trafikk i Norge må ha en gyldig ansvarsforsikring.
Alle gjester rådes til å arrangere deres egen reiseforsikring som også dekker vintersport, snøscooterturer, båtturer, fisketurer, husky safarier og generelle vinter- og sommeraktiviteter. Vennligst sjekk med forsikringsselskapet ditt (forsikring kan ikke utstedes av Pasvikturist AS!)

Force Majeure

Pasvikturist AS skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle mislighold, skade eller tap på grunn av force majeure eller uforholdsmessig svekkelse av partens operasjoner på grunn av enkle årsaker (inkludert men ikke begrenset til krig, streik, vær, mangel på snø og is eller andre naturoppgaver osv.).Alle gjester rådes til å arrangere deres egen reiseforsikring som også dekker vintersport, snøscooterturer, båtturer, fisketurer, husky safarier og generelle vinter- og sommeraktiviteter. Vennligst sjekk med forsikringsselskapet ditt (forsikring kan ikke utstedes av Pasvikturist AS!)

Personvernerklæring
Behandling av personopplysninger i Pasvikturist AS

Når du er i kontakt med oss som kunde, eller på annen måte, vil Pasvikturist AS, behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Ansvarlig for personopplysningene er daglig leder Monika Raab.
For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss.
Adresse: Dr. Wesselsgate 9, 9900 Kirkenes
E-post: firmapost@pasvikturist.no
Telefon: 78 99 50 80
Organisasjonsnummer.: 992.289.171

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hvilken informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvilket produkt du bestiller og hvordan vi kommer i kontakt med deg.
Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:
• Besvarelse av henvendelser som kommer til oss: Navn, telefonnummer og epostadresse. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg på en best mulig måte.
• I forbindelse med visumsøknader: vi behandler personopplysninger ved å opprette et kundekort i vår elektroniske kundedatasystem. Behandling av søknaden skjer da i henhold til avtale med kunden. Følgende informasjon blir samlet inn: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, passnummer, kjønn. Du gir oss også info om ditt arbeidsted, dine tidligere reiser til Russland og mer. Denne informasjonen er nødvendig å gi oss for å få visum. Ditt visumsøknadsskjema blir automatisk slettet hos oss etter 12 måneder.
• i forbindelse med turbooking/hotell bookinger, pakker og transfer: vi behandler personopplysninger ved å opprette et kundekort i vår elektroniske kundedatasystem.
Følgende informasjon blir samlet inn: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Denne informasjonen er nødvendig å gi oss for å booke en tur eller andre tjenester vi tilbyr.
• Betalingsinformasjon: Pasvikturist opererer med forskjellige bestillingsskjema hvor du angir et kredit kort nummer for betaling. Denne infoen blir ikke lagret i vårt system og kun brukt til den bestillingen, bestillingsskjema er knyttet til. Om vi belaster kortet utover dette så blir du kontaktet på forhånd og må gi ditt samtykke. Etter produktet er levert blir betalings informasjon slettet.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre opplysningene må gis til en samarbeidspartner som leverer en tjeneste til oss. Eksempler: Søker du visum så blir visumet utstilt av det Russiske Generalkonsulatet i Kirkenes og dine data blir videreformidlet ditt (gjennom visumformidling TASS i Kirkenes). Ved turbooking blir ditt navn og telefonnr formidlet til utførende part (samarbeidspartner).
Vi benytter oss i enkelte tilfelle av databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd.
Pasvikturist AS samler inn personopplysningene som beskrevet under punkt 1. Personopplysninger (adresse, telefonnummer, emailadresse, fødselsdato, passnummer) gis fra kunden til oss og har betydning for behandling. For barn og ungdom under 18 år registreres personopplysninger om minst 1 foresatt.
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke blir lagret kun når du gir ditt samtykke. For å slette disse personopplysninger må du kontakte oss.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Kunder har rett til å kreve innsyn eller kopi av personopplysninger vi har om deg.
Du har for øvrig rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg.
For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor.
Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Pasvikturist tar forbehold om skrivefeil eller feil i innhold.

Permalenke til denne artikkelen: https://www.pasvikturist.no/norsk/generellevilkar/