Skriv ut Side

Jeg har invitasjon

Kjenner du til prosedyre og har søkt visum før, følg huskelista.
Er du i tvil om din invitasjon: send kopi til oss på epost firmapost@pasvikturist.no
Vi kontakter deg så snart som mulig for veiledning/informasjon rundt din søknad.

Følgende må sendes oss i post. Bruk dette som huskeliste:

 

 1. Bestillingsskjema visum utfylt og signert (info til Pasvikturist om betaling, sending, frister osv slik at vik behandler søknaden din riktig).
    Klikk her for bestillingsskjema
 2. Søknadsskjema* ferdig utfylt og signert. Skal ikke brettes, bruk A4 konvolutt!
  Søknadskjema må fylles ut på nett under følgende link. Følg link til skjema her.
  Kunden er selv ansvarlig at søknadsskjema er utfylt i henhold til opplysninger angitt på invitasjonen (formål, periode, byer…). Feil utfylte skjemaer fører til lengre behandlingstid og ekstra kostnader.
  Viktig: i aller siste felt «Appointment details» velg «Consulate General of the Russian Federation in Kirkenes»
 3. Invitasjon:
  sjekk at invitasjonen som du har fått fra Russisk part er adressert til:
  Det Russiske generalkonsulatet i Kirkenes
  v/ General Konsul Sergey Shatunovskiy-Byurno
  В Генеральное Консульство
  Российской Федерации
  в г. Киркенесe
  Генеральному Консулу
  Сергею Валерьевичу Шатуновскому-Бюрно
 4. Originalt pass (gyldig i 6 måneder etter utreise fra Russland)
 5. Kopi av reiseforsikringsbevis som viser navn på forsikret person og gyldighetsdato.
 6. Passfoto 1 stk, festes med binders på søknadsskjema (skal ikke limes på) 
  (Les mer om krav til foto)

Dette sendes med post eller leveres til:
Pasvikturist AS, Postboks 157, 9915 Kirkenes
Bruk A4 konvolutt, dokumentene skal ikke brettes

 

Permalenke til denne artikkelen: http://www.pasvikturist.no/norsk/jeg-har-invitasjon/