Skriv ut Side

Hjelp til utfylling av søknadssjema – egen invitasjon

Før du går videre til skjema for utfylling av visumsøknad anbefaler vi at du skriver ut dette hjelpearket. Her finner du all informasjonen om utfylling punkt for punkt slik at du klarer å gjør jobben selv.

  • Ønsker du at vi fyller ut søknadsskjema for deg – ta kontakt. Tilleggskostnad kr 400,- per søknad.

  • Er det nødvendig for oss å rette ditt skjema på grunn av feil utfylling. Tilleggskostnad kr 150,- per søkand
    (vi trenger din tillatelse med ID og passord)

For videre utfylling av skjema bruk Pasvikturist hjelpearket – feil utfylt skjema fører til ekstra kostnader og ekstra lang behandlingstid.

HJELP TIL UTFYLLING TURISTVISUM MED EGEN INVITASJON:

Følg linken til visumsøknadsskjema som du finner nederst på denne sida.

Velg land:                          NORWAY eller det landet du søker ifra
Velg språk:
                        engelsk
Hak av for                          I have read this information
Velg:                                 Complete new application form
Opprett eget password
Bekreft eget password
Gjenta kryptiske tegn
Velg                                      submit

NÅ ER DU INNE PÅ SKJEMA OG KAN FYLLE DEN UT MED HJELP AV MALEN.

Ta alltid vare på passordet ditt og ID nummer som du får tildelt for din personlige søknad

MAL TIL UTFYLLING:

Visa details

Nationality                                                                                       velg ditt STATSBORGERSKAP

If you had USSR or Russian nationality at some time

please select «yes» and indicate when and why you lost it      velg/besvar med  NEI eller JA

Purpose of visit (section)                                                               velg formålet med reise angitt på invitasjon

Purpose of visit                                                                               velg formålet med reise angitt på invitasjon

Visa category and type                                                                   velg type visum angitt på invitasjon

Number of entries                                                                           velg antall innreiser angitt på invitasjon

Date of entry into Russia                                                                skriv innreisedato angitt på invitasjon

Date of exit from Russia                                                                 skri utreisedateo angitt på invitasjon

Personal details

Surname (as in passport)                                                               skriv ditt ETTERNAVN

First name, middle names, patronymic names (as in passport) skriv ditt FORNAVN

Other names used in the past (maiden, religious, etc.)               skriv dine ANDRE NAVN DU BRUKTE FØR (PIKENAVN, …)

Last/first/middle name                                                                  

Sex                                                                                                    velg ditt KJØNN

Date of birth                                                                                     skriv ditt FØDSELSDATO

Your place of birth                                                                          skriv ditt FØDESTED, FØDELAND (ingen forkortelser tillatt)

If you were born in Russia, select «yes» and specify when

and which country you have immigrated to                               velg/besvar med NEI eller JA

Passport details

Passport number                                                                             skriv ditt PASSNUMMER

Date of issue                                                                                    skriv ditt PASSETS` UTSTEDELSESDATO

Date of expiry                                                                                   skriv ditt PASSETS` UTLØPSDATO

Visit details

Which institution you are going to visit                                        velg   ORGANIZATION (velg nøyaktig som angitt her)

Name of organization                                                                      skriv nøyaktig navn på organisasjon som har utstedt invitasjon
Adress                                                                                              skriv fullstendig adresse til organisasjon som har utstedt inv. 

TIN organization                                                                              skriv organisasjons nr til inviterende org.(INN nummer «ИНН»)

Directive (telex) number                                                                 skriv telex nummer

Invitation number                                                                            skriv invitasjons nummer hvis foreligger

Itinerary (places of visit)                                                                skriv STEDER/BYENE som skal besøkes (ikke velg Reg.)

Do you have medical insurance policy valid in Russia?            velg   YES

Provide details                                                                                skriv FORSIKRINGSSELSKAP OG POLICENUMMER

Have you ever visited Russia?                                                      velg/besvar med NEI eller JA

Miscellaneous information

Your permanent address                                                                skriv ditt FAST BOSTEDSADRESSE(gate,nr,postkode,by,land)

Your phone number                                                                        skriv ditt PRIVATE TELEFONNUMMER (må påføres!)

Your fax                                                                                           

Your email                                                                                        skriv din PRIVATE EPOST ADRESSE

Name of employer                                                                          skriv NAVN PÅ ARBEIDSSTED (gate, nr, postkode, by, land)

Work position                                                                                 skriv din STILLING

Employer address                                                                          skriv din ARBEIDSADRESSE

Work telephone                                                                              skriv ditt TELEFONNUMMER PÅ JOBB

Work fax                                                                                         

Work email                                                                                     

Children under 16 years and other relatives

written in your passport and travelling with you:                       velg NO

Do you currently have relatives in Russia?                                velg/besvar med NEI eller JA

 

Appointment details

Select the location where you will be applying for your visa

Destination name                                                                            velg CONSULATE GENERAL OF THE RUSSIAN                                                                                                                                         FEDERATION IN KIRKENES

Trykk knappen «save and submit» (bekreft og lagre)

Nå er søknaden klar til utskrivning: velg print A4

Skriv ut denne informasjonen før du går ti utfylling av elektronisk skjema.

 

Trykk her for å gå til elektronisk skjema!

Permalenke til denne artikkelen: http://www.pasvikturist.no/norsk/hjelp-til-utfylling-av-soknadssjema-egen-invitasjon/