Skriv ut Side

Hjelp til redigering av visumsøknadsskjema

Redigering av tidligere opprettet søknadsskjema (veiledning)

Følg linken til visumsøknadsskjema: https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx

  • Velg land: NORWAY
  • Velg språk: engelsk (eller et annet spark som ble valgt til utfylling)
  • Velg: “Open previously completed application”
  • Skriv identifikasjonsnummer i feltet «Application ID»
  • Velg: “Retrieve electronic visa application form”
  • Skriv 5 første bokstaver i etternavnet i feltet «First 5 letters of your surname»
  • Skriv ditt fødselsår i feltet «Year of birth» (OBS. ikke fødselsdato)
  • Skriv passordet som ble laget når opprinnelig søknaden ble registrert i feltet «Password»
  • Velg: “Get a new draft ID”

-> NÅ ER DU INNE PÅ SKJEMA – klar til redigering.

Gjør nødvendige endringer og avslutt med – print A4.

HUSK å sette dato og signere korrigert søknadsskjema før det sendes til oss.

Permalenke til denne artikkelen: http://www.pasvikturist.no/norsk/hjelp-til-redigering-av-visumsoknadsskjema/