Skriv ut Side

Generelle vilkår

Generelle vilkår og betalingsbetingelser

Bestilling av produktet skal skje skriftlig. Kunden får en skriftlig bekreftelse med pris på e-post. Når vårt produkt er bekreftet, regnes den som bestilt og Pasvikturist AS plikter å gjennomføre turen/utfører servicen.

Hvis produktet kanselleres av Pasvikturist blir betalingskrav opphevet/beløpet innbetalt refundert i sin helhet.
Mange av våre produkter er vær/snø avhengig. Som en ansvarlig turoperatør forbeholder Pasvikturist AS seg retten til å endre rute og kjørelengde på utflukter av sikkerhetsmessige grunner. Slike endringer gir ikke rett til krav om refusjon. Nordlys er et naturfenomen som kan aldri bli garantert på utflukter.

Når kunden bestiller et produkt og får bekeftelse er bestilling bindende.
Frister for avbestilling av de enkelte produkter finnes lengre ned på denne siden.
Betaling av alle våre tjenester/produkter skal være gjort før vi leverer, så fremst ikke annet er avtalt.
Betaling enten med kredittkort eller faktura. Dette blir avtalt med kunden på forhånd.

Pasvikturist AS vil understreke at deltakelse på utflukter skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Pasvikturist anbefaler å tegne en reise-/ulykkesforsikring som også inneholder en avbestillingsforsikring.

Visumsøknad – Kanselleringsbetingelser

Er søknaden levert til det Russiske konsulatet uansett avbestillingstidspunkt må visumkostnaden dekkes av kunden.

Rutebuss Murmansk – Kanselleringsbetingelser

Fra tidspunkt når billetten er utstedt og opp til 72 timer før – ved avbestilling refunderer vi beløpet minus servicegebyr 100 NOK pr person.
Avbestlling under 72 timer – 100 % må betales («no show»).

Turer – Turpakker – Transfer

Turer uten overnatting, 1-9 personer:
Ved kansellering tidligere enn 2 uker før turen, ingen kanselleringsgebyr.
Ved kansellering 2 uker til 72 timer før turen: 500 NOK per booking i servicegebyr (bankgebyrer osv).
Ved kansellering 72 – 24 timer før turen: 50% av totalbeløpet må betales
Ved kansellering senere enn 24 timer før turen: 100% av totalbeløpet må betales (no show).

Alle turer (med eller uten overnatting), grupper fra 10 personer:
Ved kansellering fra bestillingstidspunkt og opp til 4 uker før turen, 1000 NOK avbestillingsgebyr
Ved kansellering 4 uker til 72 timer før turen: 50% av totalbeløpet må betales
Ved kansellering senere enn 72 timer før turen: 100% av totalbeløpet må betales (no show).

Alle turer med overnatting, transfer Finland og Russland, 1-9 personer:
Ved kansellering fra bestillingstidspunkt og til 2 uker før turen, 500 NOK avbestillingsgebyr
Ved kansellering 2 uker til 72 timer før turen: 50% av totalbeløpet må betales
Ved kansellering senere enn 72 timer før turen: 100% av totalbeløpet må betales (no show).

 

Vår bankforbindelse:

Betaling skjer før avreise, kontant eller på konto:
Pasvikturist AS, Postboks 157, 9915 Kirkenes
Konto: 7595 05 06296
Bank: Den Norske Bank
For betaling fra utlandet: SWIFT: DNBANOKKXXX
International Bank Account Number (IBAN): NO8775950506296

Permalenke til denne artikkelen: http://www.pasvikturist.no/norsk/generellevilkar/